• Dentos Korea Ni-Ti Dimpled
Dentos Korea Ni-Ti Dimpled
  • Dentos Korea Ni-Ti Dimpled
  • Dentos Korea Ni-Ti Dimpled

Dentos Korea Ni-Ti Dimpled

1460

Sizes available

Wire Size :  08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 : 25ea/1pkg

Wire Size : 14x25, 16x16, 16x22, 16x25 17x17, 17x25, 18x18, 18x25 19x25, 21x25: 10ea/1pkg